КОНТАКТИ:Ул."Шипка"№3,ет.2,София1504

Телефон:       +359 2 9489 211
Факс:             +359 2 9433 690

Е-поща:   office@baifinvest.com