ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ

Този уеб сайт съдържа обща информация за „Бългериън Америкън Мендижмънт Къмпани“ ЕООД и не е създаден с намерение да бъде източник на съвет по какъвто и да е въпрос. Електронно съобщение изпратено до нас (като електронна поща  или по друг начин) не създава никакво отношение с нас, и информацията във всяко такова съобщение няма да бъде третирана като поверителна. Всяко лице, което ползва този сайт, не следва да действа или да се въздържа от действие, основано на информация предоставена на този сайт, без да е потърсило надлежен съвет.

„Бългериън Америкън Мендижмънт Къмпани“ ЕООД не препоръчва и не е отговорно за съдържанието на външна уеб страница, която препраща към този сайт, нито за уеб страници, към които препращат линкове от този сайт. „Бългериън Америкън Мендижмънт Къмпани“ ЕООД изрично ограничава отговорността си по отношение на действия извършени или неизвършени на основание съдържанието на този уеб сайт.

Всички материали на този уеб сайт са обект на интелектуална собственост и копирането или ползването им по какъвто и да е друг начин не е разрешено без предварителното съгласие на „Бългериън Америкън Мендижмънт Къмпани“ ЕООД.КОНТАКТИ:Ул."Шипка"№3,ет.2,София1504

Телефон:       +359 2 9489 211
Факс:             +359 2 9433 690

Е-поща:   office@baifinvest.com