Екатерина Димитрушева
Юрисконсулт до септември 2019г.
Практика
Европейско право
Защита на  личните  данни
Търговско право
Професионален опит от 2015 г.
-Служител в Отдел Консултиране на публичния сектор, КПМГ България.
Образование
-Магистър по Европейско право (LL.M.)  Колеж на Европа, Брюж,Департамент по Европейски Правни Науки ;
-Магистър по право - „Университет за Национално и Световно Стопанство“, София;
-Курс по австрийско право, Научния институт за средно и източно европейско стопанско право (FOWI), Икономически университет, Виена;    
-Едногодишна академична обменна програма, Унивеситет Рутгерс, Ню Брънзуик, Ню Джърси, САЩ.
 
Правоспособност
-Юридическа правоспособност за България
©
КОНТАКТИ:
ул. "Иван Вазов"№29, вх. Б, София 1000, България
edimitrusheva@baifinvest.com