Практика

Семейно и наследствено право
Дружествено право и ценни книжа
Административно право
Процесуално представителство
Професионален опит от 1994 г.
-Адвокат;
-Хоноруван асистент в Софийски университет „Св. Климент Охридски“;
-Лектор в 151 СОУПИ, Юридически департамент.
Юридическо образование
-Следдипломна квалификация по европейско право  - Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Юридически факултет, България;
-Магистър по Право  - Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Юридически факултет , София, България.
Правоспособност
-Адвокат при САК – България;
-Медиатор.
Елеонора Цветкова
Управляващ партньор,
Адвокатско дружество
„Тодоров и партньори“
Управител, БАМК
©
КОНТАКТИ:
ул. "Иван Вазов"№29, вх. Б, София 1000, България
tzvetkova@baifinvest.com