Практика

Семейно и наследствено право
Дружествено право и ценни книжа
Административно право
Процесуално представителство

Професионален опит от 1994 г.

-Адвокат;
-Хоноруван асистент в Софийски университет „Св. Климент Охридски“;
-Лектор в 151 СОУПИ, Юридически департамент.

Юридическо образование

-Следдипломна квалификация по европейско право  - Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Юридически факултет, България;
-Магистър по Право  - Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Юридически факултет , София, България.

Правоспособност

-Адвокат при САК – България;
-Медиатор.Елеонора Цветкова

Управляващ партньор,
Адвокатско дружество
„Тодоров и партньори“


КОНТАКТИ:Ул. "Шипка" №3,    ет.2, София

Телефон:       +359 2 9489 206
Факс:             +359 2 9433 690

tzvetkova@baifinvest.com