КОНТАКТИ:„Бългериън Америкън Мениджмънт Къмпани“ ЕООД /БАМК/ е българско дружество създадено в края на 2013г. от Адвокатско дружество „Тодоров и партньори“, като  специализирано търговско дружество, предоставящо бизнес услуги в сферата на недвижимите имоти. Дейността на БАМК е насочена към управление и финанси на недвижими имоти, включително управление на проекти, сделки с недвижими имоти и предоставянето на финансови услуги. 
Ул. "Шипка" №3,   ет.2,  София

Телефон:       +359 2 9489 211
Факс:             +359 2 9433 690

Е-поща:   office@baifinvest.com