КОНТАКТИ:
©
„Бългериън Америкън Мениджмънт Къмпани“ ЕООД /БАМК/ е българско дружество създадено в края на 2013г. от Адвокатско дружество „Тодоров и партньори“, като  специализирано търговско дружество, предоставящо бизнес услуги в сферата на недвижимите имоти. Дейността на БАМК е насочена към управление и финанси на недвижими имоти, включително управление на проекти, сделки с недвижими имоти и предоставянето на финансови услуги. 
ул. "Иван Вазов"№29, вх. Б, София 1000, България
Е-поща:   office@baifinvest.com