Ирина Гълъбова
Асоцииран адвокат,
Адвокатско дружество
"Тодоров и партньори"
 Практика
Дружествено право и ценни книжа
Вещно право
Трудово право
Професионален опит от 2006 г.
-Главен юрисконсулт в БАМК;
-Главен юрисконсулт в БАПМ (група на „Българо-Американски Инвестиционен Фонд“) ;
-Директор връзки с инвеститори в „И Ар Джи Капитал– 1 “ АДСИЦ (група на „Българо-Американски Инвестиционен Фонд“);
-Юрисконсулт в „Пи Ес Джи Пейрол Сървис“.
Юридическо образование
-Магистър по Корпоративно право - Университет на Пенсилвания, Правен факултет, Пенсилвания, САЩ;
-Магистър по право - Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Юридически факултет, България.
Правоспособност
-Юридическа правоспособност за България;
-Адвокат в Щата Ню Йорк – САЩ. Приета и лицензирана за адвокат от Върховния Съд, Апелативна Дивизия, Трети Департамент на Щата Ню Йорк, но не практикува право в Щата Ню Йорк.
 
©
КОНТАКТИ:
ул. "Иван Вазов"№29, вх. Б, София 1000, България
igalabova@todorov-law.com