Иван Цветков

Юрисконсулт, БАМК


Практика

Административно право
Юридически лица с нестопанска цел
Спортно право

Професионален опит от 2008 г.

-Общински съветник, Тетевен;
-Президент на клуб "Тетевен Волей";
-Юрисконсулт в "Развитие" КДА;
-
Юрисконсулт в "Транс Маш Инженеринг" АД;
-Служител в отдел "Специализирана администрация" на Административен Съд София.

Юридическо образование

-Следдипломна квалификация по европейско право  - Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Юридически факултет, България;
-Магистър по Право  - Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий, Юридически факултет България.

Правоспособност

-Юридическа правоспособност за България;
-Медиатор.
©
КОНТАКТИ:Ул. "Шипка" №3,    ет.2, София

Телефон:       +359 2 9489 253
Факс:             +359 2 9433 690

itzvetkov@todorov-law.com