Катерина Стоянова

Юрисконсулт, БАМК


Практика

Процесуално представителство
Търговско право
Вещно право

Професионален опит от 2012 г.

-Юрисконсулт към частен съдебен  изпълнител

Юридическо образование

-Магистър по право - Бургаски свободен университет, Юридически факултет, гр. Бургас

Правоспособност

-Юридическа правоспособност за България
КОНТАКТИ:3 Shipka St., floor 2, 1504 Sofia

Phone:              +359 9489 255
Fax:                  +359 9433 690

kstoyanova@baifinvest.com