Катерина Стоянова
Асоцииран адвокат,
Адвокатско дружество
"Тодоров и партньори"
Практика
Процесуално представителство
Търговско право
Вещно право
Професионален опит от 2012 г.
-Юрисконсулт към частен съдебен  изпълнител
Юридическо образование
-Магистър по право - Бургаски свободен университет, Юридически факултет, гр. Бургас
Правоспособност
-Юридическа правоспособност за България
©
КОНТАКТИ:
ул. "Иван Вазов"№29, вх. Б, София 1000, България
kstoyanova@baifinvest.com