©
Част от екипа е придобила опит в групата компании на Българо – Американски Инвестиционен Фонд, като същевременно всеки професионалист представлява ярка личност, която допринася за изграждането на екипа със своите  качества и квалификация.
КОНТАКТИ:
ул. "Иван Вазов"№29, вх. Б, София 1000, България
Е-поща:   office@baifinvest.com