©
КОНТАКТИ:
  • Анализ и управление на инвестиции в недвижими имоти 
 Ние имаме значим опит във всички аспекти на анализа и управлението на инвестиции в недвижими имоти като предоставяме анализи свързани с използването и придобиването на средства и оценяването на недвижими имоти, базирано на нивото им на риск и очакваната норма на възвръщаемост.
  • Управление на проекти 
Практиката ни включва планиране, организиране и контрол при придобиване и разработване на проекти за недвижими имоти, включително при урегулиране на имотите и при тяхното проектиране и строителство. Нашите услуги способстват за постигане целите на собствениците на съответния проект.   
  • Управление на имоти 
Ние предлагаме услуги по опериране, контрол и надзор на недвижими имоти при тяхното придобиване, използване и разпореждане. Нашите услуги включват управление на бюджети, както и участие във всички аспекти на отношенията наемател/наемодател.  
  • Сделки с недвижими имоти 
Ние имаме значим опит във всички аспекти на сделките с недвижими имоти, включително придобивания, продажби на портфолио от имоти, управление на инвестиционни фондове за недвижими имоти, продажби, наеми, лизинг, както и мениджмънт на проекти и имоти.
  • Юридически услуги 
Нашата компания основател – Адвокатско дружество „Тодоров и Партньори“, предоставя всички необходими правни услуги относно недвижими имоти.
ул. "Иван Вазов"№29, вх. Б, София 1000, България
Е-поща:   office@baifinvest.com