КОНТАКТИ:  • Анализ и управление на инвестиции в недвижими имоти 
 
Ние имаме значим опит във всички аспекти на анализа и управлението на инвестиции в недвижими имоти като предоставяме анализи свързани с използването и придобиването на средства и оценяването на недвижими имоти, базирано на нивото им на риск и очакваната норма на възвръщаемост.

  • Управление на проекти 

Практиката ни включва планиране, организиране и контрол при придобиване и разработване на проекти за недвижими имоти, включително при урегулиране на имотите и при тяхното проектиране и строителство. Нашите услуги способстват за постигане целите на собствениците на съответния проект.   

  • Управление на имоти 

Ние предлагаме услуги по опериране, контрол и надзор на недвижими имоти при тяхното придобиване, използване и разпореждане. Нашите услуги включват управление на бюджети, както и участие във всички аспекти на отношенията наемател/наемодател.   

  • Сделки с недвижими имоти 

Ние имаме значим опит във всички аспекти на сделките с недвижими имоти, включително придобивания, продажби на портфолио от имоти, управление на инвестиционни фондове за недвижими имоти, продажби, наеми, лизинг, както и мениджмънт на проекти и имоти.

  • Юридически услуги 

Нашата компания основател – Адвокатско дружество „Тодоров и Партньори“, предоставя всички необходими правни услуги относно недвижими имоти.

Ул. "Шипка" №3,   ет.2,  София

Телефон:       +359 2 9489 211
Факс:             +359 2 9433 690

Е-поща:   office@baifinvest.com