Татяна Арсова

Домакин, БАМК


Професионален опит от 1970 г.

-Домакин в „Бългериън-Америкън Пропърти Мениджмънт“ ЕООД (група на „Българо-Американски Инвестиционен Фонд“;

Оператор на комуникационни системи в:

-„Мехапласт“ АД;
-Външно - търговско предприятие -„Феникс импекс“;
-Външно - търговско предприятие -„Феникс ресурс“;
-Корпорация по вторични суровини при Министерски съвет; 
-
Държавно стопанско обединение „Металснаб“;
-Държавно предприятие „Софийски телеграфни станции“.

Образование

-23 Средно Общообразователно Училище „Фредерик Жолио-Кюри“, гр. София.

КОНТАКТИ:Ул. "Шипка" №3,   ет.2,  София

Телефон:       +359 2 9489 211
Факс:             +359 2 9433 690

Е-поща:   office@baifinvest.com