Татяна Арсова
Домакин
Професионален опит от 1970 г.
-Домакин в „Бългериън-Америкън Пропърти Мениджмънт“ ЕООД (група на „Българо-Американски Инвестиционен Фонд“;
Оператор на комуникационни системи в:
-„Мехапласт“ АД;
-Външно - търговско предприятие -„Феникс импекс“;
-Външно - търговско предприятие -„Феникс ресурс“;
-Корпорация по вторични суровини при Министерски съвет; 
-Държавно стопанско обединение „Металснаб“;
-Държавно предприятие „Софийски телеграфни станции“.
Образование
-23 Средно Общообразователно Училище „Фредерик Жолио-Кюри“, гр. София.
©
КОНТАКТИ:
ул. "Иван Вазов"№29, вх. Б, София 1000, България
Е-поща:   office@baifinvest.com