Практика
Вещно право
Строителство и предприемачество
Договори
Данъчно право
Професионален опит от 1997 г.
-Адвокат;
-Генерален директор в Българо-Американски Инвестиционен Фонд („БАИФ“);
-Прокурист в БАПМ (група на БАИФ);
-Председател на Съвета на Директорите и Одитния комитет на И Ар Джи Капитал-3 АДСИЦ (група на БАИФ);
-Лектор в 151 СОУПИ, Юридически департамент.
Юридическо образование
-Доктор по Право - Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Юридически факултет,  България;
-LL.M. (Магистър по право), Ню Йоркски Университет, Юридически факултет, Ню Йорк;
-Следдипломна квалификация по Международно Търговско и Бизнес Право, включително право на ЕС - Институт "T.M.C. АСЕР",  Холандия;
-Магистър по Право - Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Юридически факултет,  България;
-Курс по Международно Публично Право - Хагска академия по Международно право,  Холандия.
Правоспособност
-Адвокат при САК – България;
-Адвокат в Щата Ню Йорк – САЩ. Приет и лицензиран за адвокат от Върховния Съд, Апелативна Дивизия, Трети Департамент, на Щата Ню Йорк, но не практикува право в Щата Ню Йорк.
д-р Цветомир Тодоров
 
Управляващ партньор,
Адвокатско дружество
„Тодоров и партньори“
©
КОНТАКТИ:
ул. "Иван Вазов"№29, вх. Б, София 1000, България
todorov@baifinvest.com