Практика
Вещно право
Строителство и предприемачество
Договори
Данъчно право

Професионален опит от 1997 г.
-Адвокат;
-Генерален директор в Българо-Американски Инвестиционен Фонд („БАИФ“);
-Прокурист в БАПМ (група на БАИФ);
-Председател на Съвета на Директорите и Одитния комитет на И Ар Джи Капитал-3 АДСИЦ (група на БАИФ);
-Лектор в 151 СОУПИ, Юридически департамент.

Юридическо образование
-Доктор по Право - Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Юридически факултет,  България;
-LL.M. (Магистър по право), Ню Йоркски Университет, Юридически факултет, Ню Йорк;
-Курс "Основи на Американското право" - Университет „Джорджтаун“,Юридически факултет, Вашингтон, Окръг Колумбия;
-Следдипломна квалификация по Международно Търговско и Бизнес Право, включително право на ЕС - Институт "T.M.C. АСЕР",  Холандия;
-Магистър по Право - Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Юридически факултет,  България;
-Курс по Международно Публично Право - Хагска академия по Международно право,  Холандия.

Правоспособност
-Адвокат при САК – България;
-Адвокат в Щата Ню Йорк – САЩ.Приет и лицензиран за адвокат от Върховния Съд, Апелативна Дивизия, Трети Департамент, на Щата Ню Йорк, но не практикува право в Щата Ню Йорк.Д-р Цветомир Тодоров
 
Управляващ партньор,
Адвокатско дружество
„Тодоров и партньори“

Прокурист, БАМК

КОНТАКТИ:Ул. "Шипка" №3, ет.2,    София

Телефон:       +359 2 9489 252
Факс:             +359 2 9433 690

todorov@baifinvest.com