Зорница Димитрова
Асоцииран адвокат,
Адвокатско дружество
"Тодоров и партньори"
 Практика
Интелектуална собственост
Договори
Трудово право

Процесуално представителство
Професионален опит от 2011г.
-Основател и управляващ партньор в адвокатска кантора ЗипИт  "Димитрова и Лозанова"
-Адвокат в адвокатска кантора "Динова, Русев  и партньори";
-Сътрудник в адвокатска кантора "Динова, Русев  и партньори".
Юридическо образование
-Докторант по право на интелектуалната собственост,  УНСС, София, България;
-LL.M. (Магистър по право), Интелектуална собственост, Юнивърсити Колидж Лондон,  Обединено Кралство;
-Курс по Авторско право на САЩ, Университет Харвард, САЩ;
-Магистър по право, Нов Български Университет,  България.
 
Правоспособност
 
-Адвокат при САК – България.
©
КОНТАКТИ:
ул. "Иван Вазов"№29, вх. Б, София 1000, България
zdimitrova@todorov-law.com