Зорница Димитрова

Асоцииран адвокат,
Адвокатско дружество
"Тодоров и партньори"


Практика

Интелектуална собственост
Договори
Трудово право

Процесуално представителство

Професионален опит от 2011г.

-Основател и управляващ партньор в адвокатска кантора ЗипИт  "Димитрова и Лозанова"
-Адвокат в адвокатска кантора "Динова, Русев  и партньори";
-Сътрудник в адвокатска кантора "Динова, Русев  и партньори".

Юридическо образование

-Докторант по право на интелектуалната собственост,  УНСС, София, България;
-LL.M. (Магистър по право), Интелектуална собственост, Юнивърсити Колидж Лондон,  Обединено Кралство;
-Курс по Авторско право на САЩ, Университет Харвард, САЩ;
-Магистър по право, Нов Български Университет,  България.

Правоспособност

-Адвокат при САК – България.
КОНТАКТИ:Ул. "Шипка" №3,   ет.2, София

Телефон:       +359 2 9489 200
Факс:             +359 2 9433 690

zdimitrova@todorov-law.com